slide-1</span> slide-2</span> slide-3</span>
Rendement voor vastgoedeigenaren

zowel financieel als maatschappelijk

Start-kans voor (kleine) ondernemers

Die profiteren van ondersteuning en lage huisvestingskosten.

Omgeving van het herbestemde object profiteert mee

De bijdrage aan de buurt is zinvol, geeft aanzien, een betere uitstraling en meer veiligheid.

drie keer win

Welkom bij Paradijsvogel Advies

Paradijsvogel Advies is een onafhankelijk adviesbureau gericht op vastgoedvraagstukken. Onze missie is om zichtbare en kleurrijke oplossingen te ontwikkelen voor vastgoed dat meer liefde en aandacht nodig heeft.

Focus op leeg vastgoed
Onze kernactiviteit is het -al dan niet tijdelijk- transformeren van leeg vastgoed. In afwachting van een tijd dat het vastgoed weer rendeert als nooit te voren kiezen veel eigenaren om hun lege vastgoed tijdelijk onder te brengen bij anti-kraak partijen.

In ons plan van aanpak betrekken wij bij de zoektocht naar passende huurders nadrukkelijk de omgeving van het lege pand. Het is onze overtuiging dat de omwonenden en overige stakeholders in het gebied op deze wijze optimaal meeprofiteren van de herbestemming van het lege pand in hun wijk. Wij werken volgens de 3XWIN formule, waarbij niet alleen de vastgoedeigenaar en de nieuwe huurders profiteren, maar ook de wijkbewoners en de buurt.

Overige diensten van Paradijsvogel Advies
Naast de transformatie van leeg vastgoed tot renderend object kan Paradijsvogel Advies ingezet worden bij de meest uiteenlopende vastgoedvraagstukken. Kijk onder 'Diensten' voor het totaaloverzicht of neem contact op voor meer informatie.

Paradijsvogel Advies geeft uw vastgoed weer kleur.